Zmiany naliczania wynagrodzeń od 1.1.2022r.


Szanowni Państwo, z dniem 1.1.2022r. zgodnie przepisami ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) nastąpią zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców. Poniżej link do kalkulatora w którym mogą Państwo zweryfikować wysokość wynagrodzenia, które przysługiwało będzie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę od nowego roku. Informujemy ponadto, iż pierwsza zmiana dotyczy już wynagrodzenia za grudzień wypłacanego do 10.01.2022r.. Kalkulator uwzględnia wszystkie uchwalone zmiany w tym m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz tzw. ulgę dla klasy średniej, która w przypadku pracowników z mocy prawa będzie miała zastosowanie pod warunkiem, że spełniają warunek co do wysokości miesięcznego przychodu (od 5701 zł do 11 141 zł), wzrośnie też miesięczna kwota zmniejszająca podatek do 425 zł.

Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład

Ponadto Polski Ład przewiduje, że osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia dokonuje podmiot wypłacający wynagrodzenie, a podstawą wymiaru składki w wysokości 9% będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Zatem do tej grupy osób będą się zaliczali m.in. członkowie zarządów czy prokurenci spółek z o.o., którzy mogą pełnić tę funkcję wyłącznie na mocy aktu powołania zgodnie z KSH.