Polecaj, to się opłaca!

Promocja Polecenia skierowana jest do aktywnych Klientów TaxLaywers, którzy polecą nasze usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą, lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli potencjalny klient zawrze z TaxLawyers umowę księgową w zakresie świadczenia usługi uproszczonej księgowości lub prowadzenia ksiąg rachunkowych, klientowi polecającemu przysługuje rabat na usługi TaxLawyers w wysokości 100 zł (księgowość uproszczona)/ 200 zł (księgi rachunkowe) do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez potencjalnego klienta. Potencjalny klient nie może być stroną umowy z TaxLawyers w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Polecasz - zyskujesz!

  • Nawet 200zł rabatu
  • Im więcej klientów tym większy rabat
  • Od Ciebie zależy ile rabatu uzyskasz

  • Więcej