Doradzamy!

W obecnej rzeczywistości gospodarczej przepisy podatkowe ulegają dynamicznym zmianom, a kolejne sformalizowane obowiązki ustawodawcze nastręczają przedsiębiorcom wiele trudności i wymagają dogłębnej analizy przepisów prawa podatkowego czy gospodarczego. W celu ograniczenia ryzyka w obszarze rozliczeń podatkowych naszych klientów, zapewniamy kompleksowe wsparcie w zabezpieczeniu najistotniejszych transakcji oraz strumieni prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcjonowanie każdej firmy pociąga za sobą skutki podatkowe, niestety nie zawsze oczywiste jest, które przepisy dotyczą danego przedsiębiorstwa oraz jak wybrać najbardziej opłacalne rozwiązania. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Doradztwo księgowe oraz podatkowe, oferowane przez naszą katowicką firmę, obejmuje wyjaśnienia oraz opinie w kwestii obowiązków podatkowych, celny oraz egzekucji administracyjnej. Są to bardzo skomplikowane kwestie, a nieznajomość aktualnych przepisów może być bardzo kosztowna. Właśnie dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Zapewniamy:

 • doradztwo w zakresie doboru formy opodatkowania,
 • sporządzanie opinii podatkowych podejmujących wszelkie zagadnienia dotyczące materii podatkowej tj. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy doboru właściwych stawek podatkowych itp.,
 • występowanie z wnioskiem o interpretacje indywidualną.

 • Ponadto oferujemy sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług VAT,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu
 • innych - na życzenie klienta
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!
500

Zadowolonych Klientów

5.5K

Rozpatrzonych spraw

50

Pracowników

15

Lat na rynku!

Dobrze wiedzieć!

Edukujemy, bo mądry klient to dobry klient!