Usługi Księgowe

Świadcząc nasze usługi pracujemy na nowoczesnych systemach księgowych, które umożliwiają import i eksport dokumentów księgowych bez wychodzenia z domu. Usługi obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej. Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi w w/w zakresie:

Księgi rachunkowe:

 • sporządzenie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na potrzeby podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji Intrastat oraz innych raportów na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego czy NBP,
 • przygotowywanie raportów dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw tj. zarząd czy instytucje finansowe.

 • Księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie zeznań rocznych na potrzeby podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji Intrastat oraz innych raportów na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego czy NBP,
 • przygotowywanie raportów dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw tj. zarząd czy instytucje finansowe.
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!
500

Zadowolonych Klientów

5.5K

Rozpatrzonych spraw

50

Pracowników

15

Lat na rynku!

Dobrze wiedzieć!

Edukujemy, bo mądry klient to dobry klient!